Резервирай
МЕНЮ изход
МЕНЮ изход

Правила и условия за настаняване

Правила и условия

Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги

 в B1 Hotel

 

 

 

 

Правила и условия

Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги (ресторанти и конферентни зали и други) в B1 Hotel

Тези общи условия (ОУ), подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от B1 Hotel услуги,  включително и за резервации направени чрез www.b1hotels.com, тур агенти, туроператори и партньори на Хотела. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Заявявайки резервация за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в B1 Hotel и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори и партньори на Хотела  (наричани оттук нататък "уеб сайт"), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

 

Настоящите ОУ се прилагат за всички резервации за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в B1 Hotel, както и за всички посетители в материалната база на Хотела, независимо дали са отправили резервация за настаняване или предоставяне на услуга.

 

Тези ОУ, както и предоставената онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване („услуга”), се притежават и управляват от „ДАС София Център’’ ООД (наричано от тук нататък ,,нас“ ,,ние“ или ,,наш“, или „Хотел/а“ )

 

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не Ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате каквато и да е била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели, без изричното съгласие на Хотела.

 

 

 

Цени и гаранция за най-добра цена

Цените на нашия сайт www.b1hotels.com са силно конкурентни и са с включено ДДС, всички посочени цени  за нощувка подлежат на туристически данък в размер на 0.44 ЕВРО на човек на нощувка   и се начислява допълнително и могат да се променят в зависимост от данъчните промени и вътрешни разпоредби на управата на хотела, освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.

 

В някои случаи на нашия уеб сайт са показани по-ниски цени за определен тип настаняване. Въпреки това, за тези определени от Хотела цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.

 

Валутният калкулатор е само за информация, като той не е максимално прецизен и актуален. Действителните цени може да са различни.

 

Очевидни грешки на уеб сайта ни (включително печатни) не са обвързващи.

 

Всички специални оферти са специално обозначени

Таксуване

Ние не добавяме допълнителни (резервационни) такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви кредитна/дебитна карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на Банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела.

 

Кредитна карта /банков трансфер с кредитна карта/ при резервации на www.b1hotels.com

 

Ние не изискваме данни от кредитната Ви или дебитна карта, за да гарантираме Вашата резервация. Нашата система Ви препраща към виртуален ПОС терминал на Юробанк България АД, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела (наричана в настоящите ОУ Банката), след като сте потвърдили желаната от Вас услуга на уеб сайта и Вие изпращате сами информацията от кредитната Ви или дебитна карта директно към Юробанк България АД, която осъществява предплащането. За да бъде Вашата резервация завършена и потвърдена е необходимо предплащането на пълната стойност на потвърдените от Вас услуги на уеб сайта ни /освен ако друго не е рекламирано и договорено на уеб сайта ни/ или осигуряване на достатъчни средства по нея, или представяне на данни на валидна кредитна /дебитна карта, в зависимост от условията по конкретната ценова тарифа.

 

За да бъде защитена и кодирана информацията от картата, когато я пращате до Бaнката те използват технологията  (PSIDSS). Приеманите карти са Maestro, MasterCard и Visa. Използвания виртуален ПОС терминал е 3D Secure и Verified by Visa.

 

Моля запознайте се старателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането. Моля имайте предвид, че понякога направената от Вас транзакция /превод на средства/ са без възможност за възстановяване.

 

Моля, проверете внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да направите резервация.

 

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна (Юробанк България АД) и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в банковата сметка на хотела. B1 Hotel не прави, не приема и не обработва плащания    това става посредством виртуалния ПОС терминал на Банката.

 

В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане. B1 Hotel не влиза в разплащателни взаимоотношения с потребителя в момента на резервация на услуга, а прехвърля потребителя към система на Банката. Поради тази причина B1 Hotel не носи никаква отговорност ако издателят на Вашата кредитна/дебитна карта, удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт.

 

Заявка

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването й от Хотела, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини приложение намира относимото българско законодателство.

 

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, адрес,телефонен номер и електрона поща за кореспонденция.

 

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Хотелска Резервация на „ДАС София Център’’ АД .

 

Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги (ресторанти и конферентни зали) в B1 Hotel, заявката му няма да бъде разгледана.

 

Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:

На www.b1hotels.com

На тел. 00359 29078555  рецепция

По e-mail: reservations@b1hotels.com

Чрез туроператор, турагент или друг партньор

На място в B1 Hotel

 

Оферта и Резервация

Оферта се изготвя индивидуално при запитване. Офертата е валидна само за отправилия запитване клиент до срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от адресата й, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. За резервациите по индивидуални оферти се прилагат настощите ОУ, освен ако в съответната оферта не са посочени други условия. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.

 

За гарантирана се счита резервация (направена по всички възможни способи) за настаняване предварително предлатена на минимум 50 % от стойността на услуга /ако друго не е договорено между клиента и Хотела/ по банков път, с кредитна карта или в брой в B1 Hotel

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.

 

За резервации със специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация предплатена на 100 % /сто процента/ от стойноста на настаняването по банков път, с кредитна/дебитна карта или в брой. 

 

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само с пълно предплащане.

 

В случай на непредплатена резервация, стаята се пази до 15.00 ч. в деня на пристигане, освен в случаите когато клиентът изрично е уведомил за късно настаняване.

 

За валидно плащане се счита сума постъпила в сметките на  „ДАС София Център’’ ООД, предоставена валидна кредитна/дебитна карта (попълнена бланка с предоставени данни на кредитна/дебитна карта ) или в брой на място, В случай на гарантиране на резервацията с кредитна/дебитна карта, Хотелът има право да изиска плащане директно от банката – издател на кредитната карта.

 

За резервация за ресторант не се изисква предплащане за индивидуални заявки (до 4-6 човека). За групови резервации (повече от 6 човека) се предплаща посоченият от Хотела депозит.

 

Резервации за трансфер се предплаща на 100%, освен ако друго не е договорено между Хотела и клиента.

 

Хотелът си запазва правото на корекции в цени и условия и в случай, че Правителството на България промени настоящите такси или наложи други регулационни промени.

 

Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

 

В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Хотелът,  ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

Дневно ползване на стая

Гостът може да резервира хотелска стая за през деня. Тези стаи могат да бъдат заети само в периода от 10:00ч до 19:00ч. Цената на стая за дневно ползване включва наем на стая за конкретният период от време. Гостът може да се регистрира по всяко време от този период и трябва да освободи стаята най-късно до 19:00 часа.

 

АНУЛИРАНЕ на резервация

Общи правила за анулация:

Безплатна анулация: до 48 часа преди датата на настаняване;

Късна анулация: анулация по-късно от 48 часа преди датата на настаняване, таксува се 1-вата нощувка.

Ранно освобождаване :  При напускане/съкращаване на резервацията преди договореното се  таксуват  реализираните нощувки или 100% от сумата за направената резервация.

 

No-Show (неявяване на клиента на датата на настаняване/ползване на услуга) или напускане преди договореното: таксува се 1-вата и 2-рата нощувка или 100% от сумата за направената резервация.

 

Правила за анулация при специални оферти и условия:

Индивидуални правила за анулации:

 

Анулация на резервация за ресторант:

Без такса за индивидуални резервации (4-6 човека) до 15 мин. преди часа за резервация.

 

При групови резервации (повече от 6 човека) до 7 дни преди часа на резервация безплатно, след което 100% от предплатената сума, а при неявяване (No-Show) 100% от предварително поръчаното меню.

 Горепосочените правила не са валидни за специални събития, когато се прилагат индивидуални изготвени от хотела оферти и договори в такъв случаи се приемат договорените условия по договора.

Анулация на резервация за конферентно мероприятие :

При групови резервации (повече от 6 човека) до 7 дни преди часа на резервация безплатно, след което 100% от предплатената сума, а при неявяване (No-Show) 100% от предварително договореното мероприятие.

 Горепосочените правила не са валидни за специални събития, когато се прилагат индивидуални изготвени от хотела оферти и договори в такъв случаи се приемат договорените условия по договора.

 

 

 Анулация на резервация за хотел:

Правилата за окончателно анулиране или в случаите на не пристигане или модификация на резервацията за хотела са налични и на нашия уебсайт - на страницата с информация за съответния тип нa настаняване, показват се и в имейла за потвърждение. Моля обърнете внимание, че може определени цени или специални оферти да не подлежат на анулиране или промяна. Моля запознайте се с условията старателно преди да звършите резервация си.

 

Ако желаете да прегледате, коригирате или анулирате своята резервация, моля използвайте имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него. Моля обърнете внимание, че може би ще бъде изискана такса за анулиране на Вашата резервация, съобразно правилата на мястото за настаняване за анулиране или в случай на непристигане. Препоръчваме Ви да прочетете тези правила внимателно, преди да извършите резервация.

 

Хотелът   не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия, отмяна на полети и непристигане поради влошени природни условия и други обстоятелства.

 

Политика на пристигане и заминаване:

Час на настаняване – след 14:00 ч.

Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане.

Настаняване преди 14:00 часа се предоставя срещу такса в размер 70.00 BGN

Час на освобождаване – 12:00 ч.

Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 18:00 часа доплащат 70.00 BGN.

Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

 

Посетители

Гостът има право да кани посетители в стаята си. Ако посетителят остане в стаята или пребивава определено време посетителят  задължително трябва да се регистрира, като представи паспорт или лична карта. Хотелът не носи отговорност за каквито и да било престъпления, свързани с нерегистрирани посетители, както и по време на пребиваване на посетителите. Възможно е гостът да бъде таксуван допълнително за времето на пребиваване на посетителя.

 

Допълнителни услуги :

Паркинг

 Хотела предлага ограничен брой паркоместа и може да подлежат на допълнителна такса. 

За повече информация моля свържете се с хотела за да проверите наличността по време на престоят Ви . 

* Паркингът на хотела е неохраняем с денонощно видеонаблюдение. Хотелът не носи отговорност за кражба на превозното средство и за нанесени му щети и липси от него. Превозни средства с газова уредба не се допускат в подземния паркинг.Всички превозни средства трябва да бъдат посочени при регистрация. Всички превозни средства са паркирани на собствен риск. Хотелът не поема отговорност за каквито и да е превозни средства, пътници или съдържание, докато са транспортирани или паркирани в хотела. Ако превозното средство е оставено на паркинга на хотела, след като гостът е напуснал и без писменото съгласие на хотела, хотелът си запазва правото да премести принудително автомобила за сметка на собственика. Не се допускат ремонти на превозни средства на територията на хотела.

Сейф

Наличен сейф във всяка стая – безплатно ползване.

Перално стопанство

B1 Hotel  предлага на своите гости перални услуги- таксува се допълнително по ценоразпис предоставен във всяка стая.

Услугата се извършват от външно фирма и хотела не носи отговорност при възникнали щети или повреди на предоставените дрехи и  качеството на извършената услуга.

Интернет

  Неограничен безжичен и кабелен  интернет – безплатно ползване

 

Мини бар :

Наличен минибар във всяка стая – таксува се допълнително по ценоразпис предоставен във всяка стая.

Изхранване:

Хотела разполага със заведение за хранене, което се намира на партерният етаж и разполага с разнообразно меню с упоменати цени.

Работно време : 07:00 – 22:00

Закуска :

Закуска се сервира от 07:00 до 10:00  

Закуската е тип блок маса и подлежи на таксуване, освен ако не е упоменато че е включена в направената от госта резервация.

Румсервиз :

Храни и напитки се сервират от 08:00 до 21:30

На разположение във всяка стая е румсервиз меню - таксува се допълнително по ценоразпис предоставена във всяка стая.

 

 

Трансфер :

Хотелът предлага трансфер от и до летище София, както и всяка друга точка на страната

 

Хотел – Аерогара София / до 3 pax. / 35 BGN *необходима заявка;

Аерогара София - Хотел  / до 3 pax. / 35 BGN *необходима заявка;

Хотел – Аерогара София  22:00 – 06:00 / до 3 pax. / 38 BGN*необходима заявка;

Аерогара София  -- Хотел 22:00 – 06:00 / до 3 pax. 38 BGN *необходима заявка;

Цените на услугата могат да се променят по усмотрение от страна на хотела или да влизат в пакетна оферта;

Хотелът предлага трансфери от до летищата, както и до всяка точка на страната. Трансферите се извършват от лицензирани превозвачи по обявени от тях тарифи. В случай на интерес, моля информирайте се за актуалните цени на услугите. Хотелът не е страна по договора за превоз, който възниква между клиента и превозвача, нито е посредник по такива договори и не носи отговорност за трансферите и услугите, предоставяни от такива превозвачи.

Съхранение на багаж

В зависимост от заетостта, гостът може да съхранява багажа си, на собствен риск за загуба или повреда по каквато и да е причина в багажното помещение. Багажът  се съхранява в до денят на заминаване на госта и подлежи на проверка от хотела. Хотелът си запазва правото да откаже съхранение. Съхранението на багаж е разрешено само за предмети, които принадлежат на гостите, пристигащи в хотела с потвърдена резервация или които са имали резервация и са напуснали стаята си. В помещението за съхранение на багаж не е разрешено да се съхранява багаж или предмети на гости от други търговски обекти.

Загубени вещи

В случай на откриване на забравени вещи на госта, хотелът незабавно уведомява собственика, ако е той е известен. Забравените предмети се съхраняват в хотела в продължение на 3 месеца от датата на намирането им. След изтичането на този срок и не намиране на собственика на забравените вещи, хотелът има право да използва, изхвърли или унищожи вещите.

 

Готвене, готварски уреди, горивни материали или фойерверки

Безопасността на нашите гости, персонал и това на хотела е изключително важна за нас. Приготвянето на храна в стаите за гости от всякакъв вид уреди за готвене е забранено, освен в специално обзаведените стаи с кухненски уреди. Минимална такса от 200 BGN ще бъде таксувана за готвене в стая, включително, но не само, използването на котлони, тостерни фурни, бойлери, уреди за приготвяне на ориз, запалими вещества, открит пламък, скара за барбекю, горелки, отоплителни уреди или други предмети предвидени за готвене. Открити огньове, пламъци или скара за готвене, на дървени въглища или газ, и фойерверки не са разрешени никъде в хотела. Моля винаги поръчвайте храна и кафе от рум сервиз или ресторантите. Ако настъпи повреда на имуществото на хотела, гостът е отговорен да покрие изцяло стойността на артикулите.

Политика за пушене

В съответствие с българското законодателство, B1 Hotel спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 100.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на  B1 Hotel дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята, ресторанта или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

 

Определените зони за пушене са разположение на гостите на хотела.

 

Благодарим Ви за спазването на Политиката за пушене.

 

Свещи, ароматни пръчици и етерични масла

Свещи, ароматни пръчици, етерични масла (разпръскващи, изпаряващи се и т.н.) са забранени. Използването на тези артикули ще бъде третирано като тютюнопушене, ще бъде наложена глоба в размер на 100 BGN и гостът може да бъде изгонен без възстановяване на суми.

 

Общи правила за поведение

Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хотела. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.

Домашни любимци

Нашата политика за домашни любимци не позволява присъствието на домашни любимци в обществените зони, ресторант и конферентни зали.  

 

 

Увреждане на собствеността:

 

Всички такси и евентуални материални щети, настъпили по време на престоя на госта в хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на Хотела. Сумата за заплащане ще бъде начислена по сметката на госта и таксувана от кредитната карта на госта, представена при резервация. В случай че  гостът не уреди лично заплащането или част от него,  хотелът запазва правото си да използва предоставената кредитна карта от госта и извърши плащането без присъствието на госта .

 

 

 

Допълнителна кореспонденция

При извършване и приключване на он-лайн резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на Банката за успешно извършено разплащане, ауторизация. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни.

 

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

 

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба:(1) или щети; (2) за никаква неточност, свързана с Виртуалния пос терминал на Банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); за извършените услуги (3), предлагани от Банката, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката  (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

 

B1 Hotel не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

 

B1 Hotel не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторанта или общите части  в това число и конферентните зали на хотела, както и за щети, причинени от трети лица.

 

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

 

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Хотела услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

 

 

Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на B1 Hotel, освен ако не е посочено друго.

 

B1 Hotel притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на  интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, (hyper-/deep) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

 

 

Разни

Тези ОУ и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.

 

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

 

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

 

Информация за контрагента:

 

„ДАС София Център’’ ООД

ЕИК : 204136291

8000 Бургас, България

Ал.Батенберг № 2

gm@b1hotels.com